Mặt bằng thiết kế Linh Tây Tower

Diện tích khu đất: 8000m2.

Bao gồm 3 block căn hộ cao 18 tầng.

Diện tích căn hộ: 59 m2 - 83 m2

Tầng hầm: 1 tầng hầm đậu xe.

Tổng số căn hộ: 390 căn hộ.

Mặt bằng căn hộ Linh Tây Tower

5/GIÁ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN